Пчеларството от А до Я

7.00лв.

 1. биологията на пчелите;
 2. отглеждането и развъждането им;
 3. използването на пчелните семейства;
 4. пчеларски инвентар и пчелни продукти;
 5. медоносни растения и опрашването на ентомофилните култури;
 6. болести и неприятели на пчелите и пилото.

Описание

 1. биологията на пчелите;
 2. отглеждането и развъждането им;
 3. използването на пчелните семейства;
 4. пчеларски инвентар и пчелни продукти;
 5. медоносни растения и опрашването на ентомофилните култури;
 6. болести и неприятели на пчелите и пилото.