Природосъобразно отглеждане на пчели

26.40лв.

Описание

Въведение

 • Винаги ли отглеждането на пчели е природосъобразно?
 • Пчелното семейство е Животното
 • Като един голям организъм

Пчелният кошер

 • Природната хралупа
 • Форми на хралупата
 • Естественото подреждане на питите
 • Кошерът в пчеларството
 • Типът кошер
 • Дъно и капак
 • Материал
 • Боядисването
 • Рамките
 • Плодникът и медовият корпус

Восък и пити

 • Питите в дивото пчелно семейство
 • Питите в пчелния кошер
 • Резервни пити
 • Обновяване на питите

Стесняване и разширяване

 • Изменения в изграждането на гнездото в дивото пчелно семейство
 • Промени в броя на питите в кошера
 • Хигиенично обработване на пчелните семейства
 • Избягване на пчелните кражби

Почистване и дезинфекциране

 • Външно с боя
 • Вътрешно с огън и луга

Развъждане и размножаване

 • Роенето и селекцията в дивото пчелно семейств
 • Размножаването в пчелина
 • Селекция и развъдна дейност в пчеларството

Храна и подхранване

 • Снабдяване с храна в природат
 • Подхранването в пчеларството
 • Зимната храна

Местоположение на пчелина

 • Изборът на роя
 • Изборът на пчеларя
 • Натоварвания от околната среда
 • Разтителнозащитни препарати
 • Местоположение за зимуване

Качествен мед – зрял, натурален и неподправен

 • Качеството на меда в природното пчелно гнездо
 • Добив на мед в пчеларството
 • Медодобивът
 • Продажба на меда

Пчелен прашец и прополис

 • Пчелният прашец в дивото пчелно семейство
 • Добив на пчелен прашец в пчеларството
 • Прополисът в дивото пчелно семейство
 • Добив на прополис в пчеларството

Здравето на пчелите

 • Естествена защита срещу болести в дивото пчелно семейство
 • Предотвратяване на заболяванията в пчеларствот
 • Ветеринарни лекарствени средства при пчелите
 • Всички болести под контрол
 • Вароатоза
 • Алтернативни методи за третиран

Пчеларската година в един природосъобразен пчелин

 • Фенологичн календар

„Био“ в селското стопанство и в пчеларството

 • Изисквания на ЕС
 • Особености на биосъюзите
 • Биологичното пчеларство
 • Преход към биологичното производство
 • Контролът
 • „Био“ и „Социално“ са неразривно свързани понятия