Отглеждане на пчели

12.00лв.

Описание

Проф. д-р Георги Цанков е възпитаник на „Харковския селскостопански институт“. От 1955 г. до пенсионирането си през 1995 г. работи в „Института за гората“ при БАН. През този период защитава две степени на дисертация, специализира във Варшава, чете лекции в Университета „Сантяго де Куба“ (в Куба). Председател е (1982 – 1996 г.) на постоянна комисия за биологична защита на горите към „Източно палеарктичната секция“ със седалище в Москва, разработва научни проекти с университетите в Хановер (Германия), Патрас (Гърция) и в Турция. Автор е на повече от 250 монографии, научни трудове и статии, издадени и преведени на български, испански, английски, немски и руски. Председател е от 1992 г. на „Българското ентомологично дружество“, бил е главен редактор на сп. „Пчеларство“. Сега е председател на „Национална научна асоциация по пчеларство“. Повече от 30 години се занимава с пчеларство и се грижи за двата си пчелина в околностите на София и във Видинската област.