Медоносни растения

7.80лв.

В книгата ще прочетете за:

  1. специализираните селскостопански и горски медоносни растения;
  2. ливадните и плевелните специализирани медоносни растения;
  3. ботанически характеристики;
  4. находища и периоди на цъфтеж;
  5. медоносни качества.

Описание

В книгата ще прочетете за:

  1. специализираните селскостопански и горски медоносни растения;
  2. ливадните и плевелните специализирани медоносни растения;
  3. ботанически характеристики;
  4. находища и периоди на цъфтеж;
  5. медоносни качества.